Dat God dicht bij je is, kun je in de kerk ervaren. Als je in een kerkdienst luistert naar de Bijbel bijvoorbeeld, en er de stem van God in opmerkt. In de kerk ben je even weg uit de drukte van het bestaan en kun je je richten op God. Buiten de kerk kan de onrust te groot zijn om je helemaal op God te focussen. Daarom kan de kerk als een schuilplaats ervaren worden.
Andere mensen helpen daar soms bij. Daarom kan de kerk ook ervaren worden als ontmoetingsplek om anderen te spreken. Dit is een stimulans om dichter bij God te komen.

Vormen
Veel kerkgebouwen laten in hun vorm zien dat zij bedoeld zijn om op God te wijzen. Zij hebben de vorm van een kruis. Andere kerken laten door hun vorm zien dat zij bedoeld zijn om te luisteren naar de Bijbel. In het interieur van de kerk staat de preekstoel helemaal centraal.
Weer andere kerken laten zien dat in de ontmoeting tussen mensen God zich dichtbij toont. De kerkbanken staan in een cirkel, waardoor kerkgangers elkaar kunnen aankijken. De belangrijkste gedachte achter al deze vormen is: je kunt naar de kerk gaan om dicht bij God te zijn.