De kerkdiensten op zondag zijn samenkomsten van christenen die God willen ontmoeten en naar God willen luisteren. Ze doen dat door te zingen, te bidden, uit de Bijbel te lezen en uitleg daarbij te krijgen.

Naast de bijeenkomsten op zondag zijn er in veel kerken ook activiteiten op andere dagen. De band tussen de mensen gaat verder dan de band met het gebouw. Daarom heet niet alleen het gebouw ‘kerk’. ‘Kerk’ is ook de naam die gebruikt wordt om de ‘club’ mensen die er samenkomt aan te duiden.

Verschillend
Een kerk hoort meestal bij een kerkgenootschap. In Nederland is de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) het grootste kerkgenootschap. Een andere grote kerk is de Rooms-Katholieke Kerk. Verder zijn er verschillende gereformeerde kerken. Zij dragen verschillende namen. Een ervan is de Christelijke Gereformeerde Kerken, mede-initiatiefnemer van deze website.

Het is treurig dat er zoveel kerken zijn. Nederland telt ruim zeshonderd verschillende kerkgenootschappen, variërend van vrijzinnig tot orthodox. De verschillen zijn soms groot voor je gevoel, als je een kerk binnenkomt.

Toch moeten we de verschillen ook niet overdrijven. Er worden namelijk ook veel bruggen geslagen tussen christenen uit verschillende kerken. Kerken werken steeds meer met elkaar samen. En christenen zelf zijn gezamenlijk actief in allerlei hulporganisaties en maatschappelijke verbanden. Ook deze website is een initiatief van christenen uit verschillende kerken.