Op het eerste gezicht lijkt het aantrekkelijker om bediend te worden dan om te dienen. Jezus heeft gezegd dat Hij niet kwam om gediend te worden, maar om te dienen. (Mattheus 20: 28) In zijn leven heeft Hij laten zien wat dat betekent. Hij was er voor de mensen die Hem nodig hadden. Daar gaf Hij zichzelf voor. Hij is daarin tot een voorbeeld voor ons.

Wie dit in de praktijk brengt, zal ontdekken dat er meer glans komt in het leven. Je zult ontdekken dat het je gelukkig maakt als je niet alleen voor jezelf wilt leven, maar anderen helpt die jouw hulp nodig hebben. Jezus heeft laten zien dat het zaliger is om te geven dan om te ontvangen.
Diaconie
Dit zijn mooie woorden, waarvoor in theorie veel mensen gewonnen kunnen worden. In de kerk wordt niet alleen onderwijs gegeven hoe je dit in de praktijk kunt brengen. In de kerk wijzen we elkaar ook op de Bron waaruit je kracht kunt putten om dit metterdaad te doen. Die Bron is God.

Gelovigen in de kerk kunnen elkaar daaraan herinneren, daarvoor bidden en elkaar daarbij helpen. Een belangrijke instantie in de kerk die helpt heel praktisch te dienen, is de diaconie. Elke kerk heeft een diaconie met diakenen. Er worden mensen mee bedoeld die niet alleen zelf hulp bieden, maar ook andere kerkleden daarin stimuleren en bijstaan. Het doel? Met elkaar te leren leven om te dienen.