In kleine dorpen staat de kerk vaak in het midden. Grote kans dat het gebouw stamt uit de 15e of 16e eeuw. Ook in nieuwbouwwijken zijn kerken te vinden. Nederland staat bekend om zijn groot aantal kerken. Als je er niet thuis in bent, is dat verwarrend. Het is niet iets om trots op te zijn want het is een gevolg van verdeeldheid en conflicten.

En waar we onderling verdeeld zijn, verliezen we makkelijk de kern uit het oog. Een kerk is er niet alleen voor zijn leden, maar ook voor degenen die geen lid zijn. Het lukt lang niet altijd dat in praktijk te brengen.

Drempel
Belangstellenden van buiten ervaren niet altijd een welgemeend welkom, eerder een besloten sfeer. Dat werpt een drempel op en dat realiseren we ons meer en meer.

De laatste tien jaar is er een verandering merkbaar. Er is minder aandacht voor verdeeldheid en meer aandacht voor de kern van de zaak. Er is ook meer aandacht voor de betekenis die een kerk kan hebben voor de samenleving.
Een voorbeeld: de katholieke kerk in Volendam heeft een belangrijke rol gespeeld voor het hele dorp na de brand in Het Hemeltje op nieuwjaarsnacht 2000/2001, waarbij veertien mensen omkwamen en 180 mensen gewond raakten. De zorg door o.a. de pastoor werd als zeer zinvol en professioneel ervaren.

Er zijn honderden voorbeelden te noemen waar kerken – vaak in stilte – een positieve rol spelen in hun omgeving. De kerk verandert en wordt opener en meer betrokken.