Mensen geven vandaag de dag wel toe dat ze moeite hebben om zin te verlenen aan hun bestaan. Gelovigen herkennen dat, voor hen is de zin van het bestaan geen uitgemaakte zaak.

Zeker als het tegenzit in het leven door ziekte, verlies, dood, onmacht of conflicten, is het moeilijk om de zin van het bestaan te ontdekken. Toch verbinden gelovigen de zin van het bestaan met wat God met hen van plan is. Niet alleen met hen, maar met de hele mensheid en schepping.