Gelovigen ervaren geborgenheid bij God. Zij zien in Hem de Schepper van alles. Ze zien God als Degene die alles onderhoudt en dag aan dag betrokken is. Sterker nog: ze geloven dat het Zijn bedoeling is dat wij mensen Hem zouden zoeken en ons helemaal aan Hem toevertrouwen.

Die geborgenheid is te ervaren in het contact zoeken met God. Je vertrouwt God al je zorgen en vragen toe. Je dankt Hem voor alle zorg die je ervaart in het leven. Gelovigen zijn ervan overtuigd dat het goede uit Gods hand komt. In het kwade weten ze dat Hij hen niet alleen laat.