Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Er wordt wel beweerd dat de mens het enige wezen is dat echt kan lachen. Zou je hierin een Godsgeschenk kunnen ervaren? Spelen en plezier maken komen we ook in het dierenrijk wel tegen. De mens is in ieder geval ook een spelende mens. Het spel wordt wel gezien als noodzakelijke voorwaarde voor het voortbrengen van cultuur.

Zijn christenen tegen plezier maken en genieten? Het wordt ze nogal eens nagedragen. Calvinisten zouden niet van het leven kunnen genieten.
Voor een deel hebben de critici gewoon gelijk. Er zijn in het christendom stromingen die onthouding, discipline, soberheid en tuchtiging tot het hoogste goed hebben verheven, en daarin zijn doorgeschoten. In de film ‘De Da Vinci Code’ komen we een zeer fanatieke monnik tegen die zichzelf pijnigt om God te behagen.

Doorgeschoten
Toch moet daar wat worden rechtgezet. De kerkvader Augustinus neemt zeer regelmatig het woord ‘genieten’ in de mond en dan in verband met God. Het hoogste genieten wordt juist gevonden in het dicht bij God leven. Jezus heeft laten zien dat het de bedoeling van God is dat we genieten van wat Hij aan ons geeft. Niet voor niets was zijn eerste teken het veranderen van water in wijn, op een bruiloft.
Er wordt dus op verschillende manieren tegen genieten aangekeken. Ten diepste gaat het niet om het genot zelf, maar om de manier waarop je ermee omgaat.