We geloven dat mensen tot kwaad in staat zijn. We zien dit dagelijks om ons heen. Als we werkelijk aan onszelf worden overgelaten, loopt het verkeerd met de mensheid af.
God wil het tegenovergestelde. Hij wil herstel van zijn goede schepping. Hij heeft dat laten zien in Jezus Christus. Die heeft het zijn volgelingen geleerd en voorgeleefd. Hij heeft er zelfs de uiterste consequentie aan verbonden: Hij is ervoor gestorven.
Jezus’ dood was meer dan een gerechtelijke dwaling en een geëscaleerd conflict. Door zichzelf op te offeren heeft Jezus het mogelijk gemaakt dat God en mensen opnieuw met elkaar verbonden zijn. Die relatie eindigt niet bij de dood, maar blijft in stand, ook in het leven daarna.

Harmonie
We geloven dat God ons een weergaloos perspectief biedt: Hij maakt eens een einde aan de schaduwzijde van dit bestaan. Hij zal de kosmos herstellen en van alle kwaad zuiveren. Zoals het was in het begin, bij de schepping, zal het dan weer zijn. God en mens zullen dan weer in volmaakte harmonie leven.