Jezus werd rond 33 na Christus aan een kruis gehangen, even buiten Jeruzalem. Het is opmerkelijk dat het met de dood van Jezus niet is afgelopen met het geloof in deze Joodse rabbi. Tot de dag van vandaag geloven namelijk nog miljarden mensen in Hem.
Jezus heeft ons de hoogste morele en ethische standaard nagelaten. De Westerse samenleving is langdurig en diepgaand beïnvloed door zijn boodschap. Het overgrote deel van zijn volgelingen gelooft dat Hij na zijn dood herrees en leeft. Hij inspireert ons tot op de dag van vandaag om in zijn geest te leven en te handelen.

Terugkeer
Het valt niet te ontkennen dat zijn volgelingen Hem ook vaak verkeerd begrepen hebben. Ze gingen hun eigen gang, met alle onwenselijke gevolgen van dien. Telkens weer zijn er mensen geweest die opriepen tot correctie en terugkeer tot Jezus’ oorspronkelijk boodschap. Ook vandaag gebeurt dat nog.