We beschouwen God als degene die aan het begin staat van alles. Met liefde heeft Hij de kosmos, de wereld en de natuur gemaakt. Hij maakte ook mensen, man en vrouw.
God heeft voor ons alle gezag. Dankzij Hem bestaan we, aan Hem danken we het feit dat we ademen en leven.

Dit geloof is niet zonder vragen. Om er maar eens één te noemen: ‘Hoe kunnen we in een goede God geloven terwijl in het universum zoveel mis gaat?’

We geloven dat God zijn handen reddend naar deze wereld – dus naar ons – heeft uitgestoken. Het meest zichtbaar is dat in het leven van Jezus Christus , zijn zoon, die aan het begin van de jaartelling in Israël werd geboren.

God ervaren, kan dat?
God laat zich kennen in Bijbelse uitspraken, profetieën en het handelen in de geschiedenis. Hij laat zich kennen in het optreden van Jezus, in zijn volgelingen nu, in de ervaring van de Heilige Geest . Maar kan iedereen Hem zomaar ervaren?