God staat aan het begin van alles, Hij is de schepper. De kosmos, de wereld en de mensen gaan Hem aan het hart. Hij inspireert de volgelingen van Jezus Christus.

In Jezus Christus zien we de liefde en de bedoelingen van God terug. Hij leefde het leven zoals God dat bedoeld heeft. Hij werd onschuldig ter dood veroordeeld. Na drie dagen stond Hij op uit het graf. Wij geloven dat Hij leeft.

Door de Geest van Christus worden zijn volgelingen geïnspireerd om te doen wat goed is in Gods ogen. Hij brengt hen in de kerk bij elkaar.

Dit is de kern van Jezus Christus’ boodschap: wie Hem volgt, ontvangt een leven dat elke dag vernieuwd wordt. Wie Hem volgt, zal ook na de dood in alle geluk bij God voortleven.