Geloven geeft je houvast, richting en uitzicht. Het geeft een bodem onder je bestaan en een zekerheid voor de toekomst.

Dat zijn grote woorden. Soms lijkt het leven van een christen er namelijk heel anders uit te zien. Je kunt bijvoorbeeld kijken naar alles wat een christen niet mag: niet vloeken, niet liegen, niet vreemdgaan, niet dronken zijn. Tegelijkertijd moet een christen ook nog eens van alles, zou je kunnen zeggen. Hij moet regelmatig Bijbellezen, bidden en naar de kerk gaan. Wie heeft er nu zin in om zijn leven zo in te perken?

Leefregels
Wie goed over de regels nadenkt waar een christen zich aan zou moeten houden, kan weleens tot een bijzondere ontdekking komen. Je zult namelijk kunnen ontdekken dat die regels zinvoller zijn dan je op het eerste gezicht denkt. Hoe kan dat?

De belangrijkste leefregels waaraan christenen zich willen houden zijn de Tien Geboden. Deze zijn door iemand gegeven die precies weet wat wij nodig hebben, namelijk door God zelf. Wie kan beter bedenken wat goed voor een mens is dan degene die de mensen gemaakt heeft? God gaf aan mensen de Tien Geboden om hen te beschermen tegen het kwaad dat zij zichzelf en anderen aan kunnen doen.

Liefde
Jezus vatte de Tien Geboden zo samen: je zult God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Leven in liefde is dus het belangrijkste doel van alle geboden.

Door regelmatig uit de Bijbel te lezen, te bidden en er met anderen over te spreken, leert een christen God steeds beter kennen. Hij gaat inzien dat de regels goed zijn en oefent zich in het leven met God.

Het levert een betere relatie met God op. Meer rust, zekerheid, ontspanning en blijdschap. Omdat je zo iets kunt proeven van het geluk dat God voor je in petto heeft.