We begrijpen dat Gods bestaan niet te bewijzen valt zoals het bestaan van een stad of gebouw. Het kan een worsteling worden als je God probeert te zoeken maar niet kunt vinden. Hoe kun je God tegenkomen?

Luisteren
Een christen leert in het geloof om niet te beginnen bij eigen waarneming, gevoel of verstand. Het geloof in God begint aan de andere kant: bij het luisteren naar de stem van God. Wij geloven en merken dat we die in de Bijbel kunnen horen. En zo, door gelovig te luisteren, merken we dat God andere manieren heeft om je duidelijk te maken dat Hij er is.

Jezus Christus
De beste manier waarop God heeft laten zien dat Hij er is, vind je bij Jezus Christus. Bij Hem ontdek je dan vooral hoe God is. Je ontdekt dat door naar Jezus te kijken en te luisteren. ‘Iedereen die Mij zoekt, zal Mij vinden’, zei Jezus, zoals staat in het Bijbelboek Mattheüs hoofdstuk 7 vers 7 en 8, toen Hij ruim tweeduizend jaar geleden op aarde leefde. Door dat te doen, ga je erachter komen wat het betekent dat Hij echt bestaat.