Waarom zou je geloven? Het geloof in Jezus Christus geeft je een band met iemand die er altijd voor je is, ook al kun je Hem niet zien. Deze persoonlijke relatie heeft te maken met alles wat je doet

Het beste bewijs voor het geloof krijg je als je iemand ontmoet die veel aan zijn geloof heeft. Je merkt dan hoe God een plaats heeft in zijn leven. Hoe hem dat houvast en richting geeft.

Er wordt wel over christenen gedacht dat ze dènken beter te zijn dan anderen. Ondertussen weten we met elkaar natuurlijk wel beter: ook christenen kunnen veel rottigheid veroorzaken.

Waarom zou je geloven? Er is een waslijst aan redenen op te noemen. Beter dan de waslijst af te maken, is christenen zelf aan het woord te laten.