Het lezen en overdenken van Bijbelteksten verdiept de relatie met God. Vergelijk het maar met een gewone menselijke relatie: als je van iemand houdt en veel met elkaar omgaat, leer je elkaar steeds beter kennen en raak je aan elkaar verknocht.
Zo werkt het ook in de verhouding tot God. Het dagelijkse Bijbelezen en bidden maakt de relatie met Hem dieper en hechter. Het helpt om scherp zicht te houden op waarop het aankomt: God te vertrouwen in alle omstandigheden. En je medemensen lief te hebben als jezelf.

Studie
De Bijbel is geen roman die je in één avond uitleest. Het is best een pittig boek dat concentratie en inspanning vraagt om het te lezen. Dat is niet zo verwonderlijk want de teksten zijn eeuwen geleden geschreven, in een andere cultuur en in een andere taal.
Hoewel de ene passage veel ingewikkelder is dan de andere, is in veel gevallen een toelichting bij en uitleg van de teksten verhelderend. Dat is ook een van de functies van de preek tijdens een kerkdienst: dat je beter begrijpt wat een Bijbelgedeelte vandaag betekent.

Hulpmiddelen
Er zijn veel Bijbelstudieboeken op de markt. Je kunt ze vergelijken met de achtergrondartikelen in de krant of met een documentaire op televisie. Die helpen ook om het ‘snelle’, actuele nieuws beter te begrijpen door het in een breder verband te plaatsen.
Veel christenen maken deel uit van een Bijbelstudiekring , waarin ze gezamenlijk een stukje uit de Bijbel lezen en bespreken.