Kerkleden ontmoeten elkaar in kerkdiensten op zondag en ook heel regelmatig doordeweeks, bij elkaar thuis. Het doet goed om te merken dat je er niet alleen voor staat in het geloof.

Veel kerken organiseren naast activiteiten voor geloofsonderwijs, ook activiteiten die de onderlinge band tussen kerkleden versterken. Ook voor het geloof geldt dat gedeelde blijdschap dubbele blijdschap betekent.
De Bijbel vertelt ook dat je in je eentje nooit alles kunt begrijpen van God (Efeze 3:17b-21). Andere gelovigen zullen je steeds weer iets anders van God laten zien, waardoor het geloof mooier wordt en meer te zeggen krijgt.

Ook verdriet
Er is niet alleen blijdschap te delen, maar ook verdriet. Gelovigen kunnen elkaar steunen. Als iemand het moeilijk heeft met zijn geloof bijvoorbeeld, kunnen andere gelovigen hem bemoedigen en vasthouden. De band met elkaar is in tijden van crisis van groot belang.

Omdat het geloof in God te maken heeft met alle terreinen van het leven, leren gelovigen ook persoonlijke zaken met elkaar te delen. Dat vraagt een intensievere onderlinge band. Zo’n band ontstaat niet door alleen op zondag naast elkaar in de kerk te zitten. Dat is de achtergrond van veel andere activiteiten, die er op gericht zijn elkaar tot steun te zijn in het geloof.