Het belangrijkste boek voor de kerk is de Bijbel. In een kerkdienst geeft een voorganger toelichting op de achtergrond van een Bijbelgedeelte. Die toelichting is bedoeld om meer kennis op te doen over het Bijbelgedeelte. Maar voorganger en kerkbezoekers hopen vooral dat God een Bijbelpassage zó opent, dat ze er de stem van God in horen die hen persoonlijk toespreekt.

Onderwijs uit de Bijbel heeft altijd te maken met ons hele leven. Het heeft dus niet alleen te maken met wat we denken, maar ook met wat we doen, welke keuzes we maken en waarom.
In een kerkdienst is er meestal weinig gelegenheid om in een persoonlijke setting op dit onderwijs in te gaan. Dit gebeurt wel in cursussen en kringen, doordeweeks. Er komen thema’s aan de orde die relevant zijn voor onze omgang met elkaar, ons werk, onze ontspanning, de zin van ons bestaan en voor onze relatie met God. De belangrijkste gedachte hierachter is: je gaat naar de kerk om onderwijs te ontvangen voor het hart.