In de kerkdienst ligt er een vrij groot accent op het luisteren naar God. God spreekt tijdens de dienst, geloven christenen. Niet letterlijk maar door de verschillende dingen die in een dienst gebeuren.

Zo wordt in een kerkdienst altijd uit de Bijbel gelezen. Een predikant of voorganger legt dit gedeelte daarna uit. Dat gebeurt in een preek. Verder worden er liederen gezongen, soms rechtstreeks ontleend aan de Bijbel: de psalmen. Ook door het zingen kan Gods stem bij ons hart komen.

Wat gebeurt er?
Zelfs in de vorm van een kerkdienst zie je dat deze bijeenkomst erop gericht is God te ontmoeten en naar Hem te luisteren: het is een voortdurende dialoog.

Een kerkdienst begint met een votum en groet namens God. Daarmee spreekt de voorganger de belijdenis uit dat hij en de aanwezigen hun hulp van God verwachten. En zo gaat het verder: God spreekt in de Bijbellezingen en de uitleg daarvan, de mensen spreken tot God in de gebeden en de liederen. Zo spreekt God dan ook weer hun hart aan.