Op zondag, maar ook doordeweeks bezoeken veel christenen activiteiten van de kerk. Dat gebeurt veel bij de kerkleden thuis. Er zijn kringen bijvoorbeeld, waar samen – in huiselijke sfeer – de Bijbel bestudeerd wordt en kringleden erover met elkaar doorpraten.

Op catechisatie krijgen jongeren onderwijs over de Bijbel, de kerk en het christelijk geloof. Er zijn gebedskringen, verenigingen en clubs met verschillende doelen en doelgroepen. Bekijk het verenigingsprogramma van deze kerk bijvoorbeeld eens.

Sommige kerken hebben een eigen koor. Door te zingen beleven veel gelovigen hun geloof op een muzikale manier.

In cursussen worden christenen geprikkeld om na te denken over de betekenis van het geloof. Mensen die nog niet zoveel geloofservaring hebben, kunnen zich door deze cursussen verder vormen. Een voorbeeld van zo’n cursus is de Alpha-cursus of de Emmaüscursus.
Diaconie
De kerk geeft ook heel concreet hulp, soms zichtbaar, vaak ook discreet en onzichtbaar. Iedere kerkelijke gemeente heeft een diaconie die deze hulp organiseert.