Een kerk is allereerst gewoon een gebouw. Mensen komen er op zondag bij elkaar voor de kerkdienst. Ook doordeweeks ontmoeten mensen elkaar in het kerkgebouw.

De kerk is voor christenen een belangrijke plek om hun geloof in God te uiten en te beleven. De kerk is een rustpunt voor mensen. God geeft namelijk rust.

Eén ding dat je zeker in de kerk kunt zoeken, is de ontmoeting met God zelf. Christenen geloven dat God in de kerk aan het woord komt en met mensen ‘communiceert’. Dat gebeurt bijvoorbeeld door te zingen of uit de Bijbel te lezen.

De kerk is niet alleen de plek om iets te ontvangen, maar ook de plek om christenen te activeren in het leven met God. Leven met God vraagt oefening. Op zondag en doordeweeks krijgen de gelovigen handreikingen voor de praktijk van het leven in geloof.