‘I have a dream´. Een wereldberoemde zin uit de toespraak van dominee Martin Luther King, een zwarte predikant die stem gaf aan zwarte Amerikanen die zich verzetten tegen het racisme en het onrecht dat hen werd aangedaan. Hij koos ervoor om zich via deze geweldloze manier te uiten tegen de rassendiscriminatie in de VS.
Zijn droom was dat mensen ooit op hun gedrag en niet op hun huidskleur beoordeeld zouden worden. King was buitengewoon moedig, want hij ging door met zijn daden terwijl hij door veel tegenstanders werd gehaat en bedreigd. Zijn huis ging in vlammen op. King kende de risico’s die hij liep door zijn kritische publieke optreden. Het weerhield hem er niet van om zijn boodschap te blijven vertellen.Uiteindelijk wist hij te bereiken dat de rechten van de zwarte bevolking op veel punten werden verbeterd. Hierna richtte hij zijn kritiek op de armoede in zijn land en op de deelname aan de oorlog in Vietnam. Op 39-jarige leeftijd werd hij vermoord, op 4 april 1967. 

Lees meer