Christenen geloven dat God het heelal met alles erop en eraan heeft gemaakt; de zonnestelsels, de aarde, de zeeën, de mensen, flora en fauna… Je zou het kunnen vergelijken met een kunstenaar die een kunstwerk schept. Bij de schepping heeft God aan de mensen de opdracht gegeven om goed voor de aarde te zorgen. Op veel plaatsen in de Bijbel wordt de schoonheid van de schepping geroemd; het is aanleiding om God te danken en Hem te eren voor zijn werk.

De desastreuse aantasting van de natuur, zoals die in de twintigste eeuw aan het licht is gekomen, is daarom extra schokkend. Het is weinig anders dan de dreigende vernietiging van een kunstwerk.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat christenen het bij de zorg voor natuur en milieu lange tijd hebben af laten weten – uitzonderingen daargelaten. Maar er zijn hoopgevende ontwikkelingen. In toenemende mate beseffen christenen dat hun geloof in God onlosmakelijk verbonden dient te zijn met ‘hart voor de natuur’.

 

Lees meer