Een helderkoude zaterdagmorgen. In het bosgebied De Treek, tussen Amersfoort en Woudenberg, zijn vijftien vrijwilligers bezig met rooien van lage struiken en jonge opschietende loten. Zo verbeteren ze er de leefomgeving van ringslangen, kieviten en tal van andere dieren en flora.
‘Twee keer in de week ben ik in dit bos om een rondje te joggen; nu ben ik er een keer om een bijdrage te leveren aan de instandhouding van dit gebied’, vertelt een van de deelnemers tijdens de koffiepauze. ‘Ik geloof dat God aan mensen de verantwoordelijkheid heeft gegeven om zorgvuldig om te gaan met zijn schepping. In onze hoogontwikkelde samenleving is die band met de natuur soms heel ondoorzichtig. Waar komt je eten vandaan? Hoe groot is je ‘ecologische voetafdruk’? Dit werk is voor mij een heel concrete manier van zorgen voor de natuur.’
De natuurwerkdagen worden georganiseerd door stichting A Rocha. Dit is een internationale beweging van christenen die geboeid zijn door Gods schepping en zich inzetten voor het behoud van de natuur. De naam A Rocha – ‘de rots’ – is Portugees en verwijst naar de eerste locatie waar A Rocha een veldstudiecentrum startte, aan de rotsachtige kust van de Portugese Algarve. A Rocha werkt op alle continenten aan kleinschalige natuurbeschermingsprojecten, die zich richten op onderzoek, natuurbescherming en natuur- en milieu-educatie. De veldstudiecentra van A Rocha vormen een ontmoetingsplek en werkgemeenschap van vaste staf, vrijwilligers en stagiairs.
Ook in Nederland heeft A Rocha op diverse plaatsen een afdeling. Met vrijwilligers leveren ze een praktische bijdrage aan natuurbehoud via lokale initiatieven. Verder stimuleren ze de betrokkenheid bij natuur en milieu door lezingen, workshops, publicaties, excursies en cursussen. En ze ondersteunen natuurbeschermingsprojecten van partners in het buitenland met vrijwilligers en subsidies
A Rocha organiseert regelmatig excursies, natuurwerkdagen en andere bijeenkomsten en activiteiten. Wil je je ook eens inzetten, of meer informatie? Kijk dan op:
http://arochanederland.nl/
Lees meer