Geen woorden, maar daden. Het is een afgekloven regeltje uit het clublied van Feyenoord. Sommige supporters citeren het graag in het Latijn (facta non verba), misschien op te laten zien dat ze hoger opgeleid zijn. Er is in elk geval geen woord Frans bij: No nonsense. Ophouden met praatjes nu, er tegenaan!
In het christelijk geloof gaat het ook over de relatie tussen woorden en daden. Ook kritisch, als het moet. De ‘theorie’ kan fraai zijn, wat er komt er in de praktijk van terecht? De Bijbelteksten over geloof, hoop en liefde spreken veel mensen aan, maar wat bakken christenen er van?

Het is van belang om te zien dat in de Bijbel ‘woord en daad’ helemaal met elkaar verbonden zijn. Ja-zeggen en nee-doen, is eigenlijk onbestaanbaar. Als je een volgeling bent van Jezus Christus, dan blijkt dat uit je gedrag, de keuzes die je maakt in het leven.

Lees meer