Als je een kindje ziet in de wieg, een Godswonder, dan voel je wat je gelooft. Of als je je geluk niet op kunt omdat je merkt dat er Iemand (God) is die om je geeft. God heeft ons zo gemaakt, dat wij een antenne hebben voor wie Hij is.

Met name in de schepping zien we Gods handen. Maar ook in liefde die er is tussen mensen. Als iemand je vergeven kan, en dit doet vanuit zijn geloof, zie je het werk van Jezus hierin terug. Dat kan zo maar binnen komen en je raken.

Ook het gevoel verbonden te zijn met anderen die God kennen kan ons diep raken. Mensen die je van tevoren niet kende, kunnen heel dichtbij komen omdat je merkt dat je in dezelfde God gelooft. Ook dat is een gevoel dat God kan geven. Gelovigen herkennen hierin het werk van de Heilige Geest in hun hart.

Vast vertrouwen
Het geloof in God, Vader, Zoon en Heilige Geest is niet alleen een zaak van je verstand. Het is een zeker weten en een vast vertrouwen. Dat vaste vertrouwen zit in je hart, en daar kun je soms met je verstand niet bij. Prachtig is het dan om te merken dat God er is en dit bevestigt door het gevoel dat je van Hem krijgt.
We proberen hier met woorden iets te omschrijven wat ten diepste een mysterie is. Misschien herken je het. Je kunt ook speciaal om die herkenning vragen door er voor te bidden.