Hoe kan iemand die alleen maar negatieve ervaringen heeft toch in God geloven? Je zou kunnen zeggen: nood leert bidden. Maar in veel gevallen leert nood helemaal niet bidden, maar brengt nood iemand tot wanhoop, opstand en verzet. Nood leert dan eerder vloeken dan bidden.
Wie nood van dichtbij meemaakt, snapt dit wellicht direct. Hoe kun je, als je echt geen uitweg ziet uit de ellende in jouw leven, nog iets van God begrijpen? Laat staan dat je iets van Hem kunt voelen.

En tóch
En tóch. Er zijn ons heel veel mensen voorgegaan die, juist toen zij niets van God konden begrijpen en voelen, zich aan een belofte van God vasthielden. Zij ontdekten dat het geloof ten diepste niet afhangt van wat ik er als mens van bevat. Juist als de bodem onder je leven wordt weggeslagen, kun je gaan staan op iets wat God heeft gezegd. Dáár komen we bij de kern van het geloof. Een gelovige kun je dan dit horen zeggen: ‘Ik geloof wat U zegt, o God, omdat U het zegt. Ook als ik het niet kan voelen, zeg ik in mijn geloof: en tóch.’ Lees en beluister ook dit lied eens.