Veel gelovigen merken dat het rust geeft als ze hun leven aan God hebben toevertrouwd. Je weet dat God de Vader Zijn handen om je leven houdt. Je kunt je aan Hem overgeven, zoals een kind zich geborgen weet bij zijn moeder.

Veel gelovigen merken dat er vrede komt van binnen, door het geloof in Jezus Christus. Je weet dat Hij is gestorven en opgestaan uit de dood, en dat Hij dat deed om jou toekomst en perspectief te geven. Veel gelovigen merken dat ze andere ogen krijgen, een ander hart, een nieuwe bewogenheid. Ze krijgen een ander verlangen dan alleen het bevredigen van wat henzelf het beste past. Zo merken zij het werk van de Heilige Geest in hun hart.

Vrede en liefde
Rust, vrede, geborgenheid, liefde, bewogenheid zijn vormen van geloofservaring. Er zijn ook andere vormen. Je bent bijvoorbeeld niet blij met wat tegen God ingaat. Je krijgt verdriet over zonde, voelt opstand bij onrecht en verlangt naar Gods toekomst. Deze gevoelens kunnen de werkelijkheid van wat God doet en wat Hij zegt in ons leven bevestigen. Zij volgen op het geloof en zijn er niet de basis van. Doordat je in vrede met God kunt leven, komt er vrede in je hart.

Het is belangrijk om te onderzoeken of deze gevoelens van God komen. Hoe je dit kunt doen? Stel jezelf de vraag of wat je voelt echt gebaseerd kan zijn op wat God zegt in de Bijbel. Je kunt daar ook met anderen over spreken die iets meer van de Bijbel weten. Zij kunnen je helpen je gevoelens te toetsen. En het kan een geweldige verbondenheid geven als je samen verwonderd bent over wat God doet. Hij was er niet alleen vroeger, Hij is er ook nu nog, soms zelfs voelbaar.