In deze wereld gebeurt veel wat niet prettig is. Kwaad en onrecht zijn aan de orde van de dag, vaak door menselijk toedoen. Het zorgt ervoor dat mensen voortdurend verlangen naar recht, naar orde in de chaos.
Het maakt niet uit of je gelooft of niet, iedereen heeft diep van binnen dat verlangen naar een ‘fair leven’.

Gelovigen leggen daarbij de link naar God. Zij verlangen van Hem dat Hij degene is die recht doet, die de zwakke beschermt en het kwaad een halt toeroept en corrigeert. Ze geloven ook dat Hij dat doet wat betreft het verkeerde in ieder mens. Ze verlangen ernaar om zelf fair, rechtvaardig te leven. Dat kan niet zonder de hulp van God.