In de Bijbel wordt niet één en dezelfde manier aangewezen waarop je bij God kunt komen. De Bijbel verhaalt juist hoe mensen daar op heel verschillende manieren achter kwamen.
Een bekend persoon in de Bijbel is Abraham. Hij heeft God ervaren door te doen wat God hem opdroeg: uit zijn woonplaats vertrekken en naar het land gaan dat God hem zou wijzen. Hij moest dus blind varen op waar God hem heen zou brengen.

Kennelijk heeft Abraham duidelijk God ervaren en zijn bedoeling begrepen. Maar heel eigenaardig vermeldt hetzelfde hoofdstuk uit de Bijbel dat Abraham onmiddellijk uit het land wegtrok, toen hij er was aangekomen. Hij vertrok weer omdat het leven elders mooier leek te zijn. Kennelijk was die Godservaring zo ook weer vervluchtigd en kiest hij ervoor op eigen houtje een beslissing te nemen, zonder God. Het kostte hem veel moeite om weer terug te komen op het goede spoor dat God hem gewezen had.

Geen leien dakje
Van zijn zoon Jakob staat in de Bijbel geschreven dat hij zelfs letterlijk met God in gevecht was. Kennelijk is volgens de Bijbel geloofservaring niet altijd te vinden in een leven waarin alles van een leien dakje gaat. Integendeel, veel mensen herkennen zich in de manier waarop in deze Bijbelverhalen gesproken wordt over dat worstelen met God.
Er is wel een rode draad in al die geschiedenissen. God laat je niet los, zelfs niet als je met Hem in gevecht bent.