Op het eerste gezicht bevat de Bijbel een bonte verzameling teksten. Zo vind je er historische verhandelingen, poëzie, wetsteksten, gebeden, liederen, spreuken, brieven en profetieën. Die variatie komt onder andere door de vele auteurs. Onder de schrijvers bevonden zich koningen, een eerste minister, een arts, een belastingambtenaar, vissers en een landbouwer. De meeste schrijvers hebben nooit een andere Bijbelschrijver ontmoet.

De ruim zestig boeken zijn gerangschikt in twee delen: het Oude Testament (ook wel: ‘Hebreeuwse Bijbel’) en het Nieuwe Testament.

Rode draad
Het Oude Testament begint bij de schepping, Adam en Eva, daarna de ark van Noach, de torenbouw van Babel, Abraham, en zo verder. Oftewel, het Oude Testament bevat de hele geschiedenis die God met mensen doormaakt. Israël, het Joodse volk, neemt daarbij een aparte plaats in.

Het Nieuwe Testament opent met vier versies van het leven van Jezus, de vier zogeheten ‘evangeliën’. Daarna vind je beschrijvingen over de lotgevallen van de eerste volgelingen van Jezus, zeg maar het begin van de kerk. In briefvorm vind je er ook veel aanwijzingen voor het (samen)leven als christenen.

Kern
Ondanks de gevarieerde inhoud loopt er wel een rode draad door de Bijbel: God heeft de mensen geschapen om samen met Hem te leven. Maar de mensen hebben zich van God afgekeerd en daarmee het onheil over zichzelf afgeroepen. God laat het er niet bij zitten. Hij wil niets liever dan dat mensen gered worden. Daar heeft Hij alles voor over, zelfs zijn enige Zoon, Jezus.

Waarom zo bijzonder?
Christenen noemen de Bijbel ook wel het ‘Woord van God’. Daarmee geven ze aan dat het niet zomaar een boek uit de antieke oudheid is. God zelf heeft de schrijvers geïnspireerd om deze teksten te schrijven. Niet dat de Bijbel woord voor woord gedicteerd is, zoals moslims geloven dat de Korantekst tot stand is gekomen. Maar God heeft wel gebruik gemaakt van de verschillende karakters en schrijfstijlen van de auteurs. Op grond van deze goddelijke inspiratie hebben de teksten voor christenen gezag, ook vandaag. Ze kunnen het Bijbellezen ervaren alsof God rechtstreeks tot hen spreekt.