Bidden is wel wat anders dan een verlanglijstje bij God indienen. Natuurlijk kun je in gebed ook dingen waar je naar verlangt bij God brengen. Dat wil niet zeggen dat die verlangens alle in vervulling gaan. Maar iedere christen weet uit ervaring dat God er wel iets mee doet. Uiteindelijk geeft Hij je wat goed voor je is. Bidden is dus ook een leerproces om dat te gaan zien.

Noodzakelijk
Christenen bidden niet alleen omdat ze dat zelf fijn vinden, of omdat ze geloven dat God hun gebed verhoort. Ze bidden ook omdat Jezus zelf gezegd heeft dat bidden nodig is. Bidden is nodig omdat iemand die in God gelooft een relatie met Hem heeft. En wat is een relatie zonder communicatie? Communiceren met God door te bidden is dan ook onmisbaar voor christenen. Het versterkt de relatie met God in de hemel.