Pinksteren!?

Tien dagen na hemelvaart hebben we alweer een christelijk feestdag: Pinksteren!
Met Hemelvaart stonden we stil bij Jezus terugkeer naar de hemel, waar Hij nu als Koning heerst. Met Pinksteren vieren we de komst van zijn plaatsvervanger op aarde: de heilige Geest.

Want Jezus liet zijn leerlingen niet alleen op aarde achter, maar beloofde dat Hij hen de heilige Geest zou sturen. De heilige Geest is de Geest van God, die in mensen wil wonen en hen helpt om te geloven en hen troost en kracht geeft. Nadat Jezus weggegaan is wachten zijn leerlingen tien dagen en dan komt de heilige Geest inderdaad. Met Pinksteren gaat de Geest aan het werk en we lezen in het Bijbelboek Handelingen dat er direct wonderlijke dingen gebeuren:

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. (Handelingen 2:1-4)

Mensen komen kijken om te zien wat hier toch aan de hand is en de leerlingen vertellen de toeschouwers over Jezus. Drieduizend mensen komen op die pinksterdag tot geloof in Jezus. Samen vormen ze de eerste christelijke gemeente, waarvanuit het christelijk geloof zich over de hele wereld verspreidt.

Pinksteren is dus het feest van de Heilige Geest: Hij is hier op aarde aan het werk, ook vandaag nog en ook met ons! Overal waar gelovigen samenkomen, waar gebeden wordt of uit de Bijbel gelezen wordt, is Hij erbij en wil Hij ons helpen om te geloven. En dat mogen we best vieren!

Lees meer over de Heilige Geest

Filmpje over Pinksteren