‘Waar gaat het nu in de kern om, in het geloof?’ vraagt iemand aan Jezus. Hij antwoordt: ‘Het belangrijkste is, heb God lief, met heel je hart, heel je ziel, met alles wat in je is. En, even belangrijk, heb je naaste lief als jezelf.’ Jezus’ eigen leven was daar één grote illustratie van.

Uit vele passages in de Bijbel valt op te maken dat zijn volgelingen ook daaraan herkenbaar zijn. Want als je zelf zoveel liefde van God hebt ontvangen, wil je dat doorgeven aan de mensen om je heen. Daarom is het geven van praktische hulp aan kwetsbare mensen een belangrijke taak van de kerk en van iedere individuele christen.

In de geschiedenis kan je terugvinden dat christenen vaak een voortrekkersrol vervulden in armen- en ziekenzorg, in de strijd voor sociale gerechtigheid, in ontwikkelingswerk, enzovoort. Ook nu in onze westerse samenleving veel van die taken zijn overgenomen door de staat, blijft het een wezenlijk onderdeel van het gewone christelijke leven om een ruim hart en gulle handen te hebben voor mensen die hulp nodig hebben, dichtbij en ver weg.

 

Lees meer