Op veel manieren kan je laten zien dat het geloof in Jezus je iets waard is. Wie uit zijn geloof leeft zal dat niet ervaren als een extraatje naast het geloof, maar heel gewoon als een stukje van het leven met God. Wat je doet is de buitenkant van een relatie die aan de binnenkant doorgaat. De bijbel gebruikt daar een beeld voor. Aan dode takken kan je een boom niet herkennen, maar wel aan wat er aan zo’n boom groeit. ‘Aan de vruchten kent men de boom.’ Zo is het in het geloof (Matteüs 7:16-20).

Soms wordt van gelovigen wel gedacht dat zij veel ‘moeten’. Dat heeft dan te maken met een ‘wet’. Zeker, in de Bijbel staan wetten die laten zien hoe je met God kunt leven. Gelovigen proberen dat metterdaad te doen. Ook gelovigen maken daarin trouwens veel fouten. Dat weet iedereen en de bijbel maakt dat ook wel duidelijk. Maar de diepste drijfveer om iets te doen met het geloof is niet omdat dat moet, maar omdat je een relatie met God hebt. ‘Ik houd van Hem en daarom wil ik graag doen wat bij Hem past’, kan een gelovige zeggen. Daarmee wordt het leven in het geloof steeds meer vastgemaakt aan God. Je houdt van Hem en wilt doen wat Hij goed vindt.

 

Lees meer